Voorwaarden

 

Af te raden om te masseren bij:
Koorts
Ontstekingen
(afhankelijk van de plek en eventueel medicijngebruik)
Griep
Besmettelijke huidziekten
Infectieziekten
Ernstige vaatziekte
Trombose
Vermoeidheid/uitputting

Indien U onder behandeling bent bij een specialist c.q. huisarts,
zal in veel gevallen hun toestemming nodig zijn
om een massage te mogen ontvangen.
Bij twijfel kan contact opgenomen worden.

De massagepraktijk voorziet in geen geval in seksueel getinte massages.
Indien er toch seksuele uitingen worden gedaan, wordt de behandeling beëindigd.

Bij een massage is hygiëne erg belangrijk,
er wordt vanuit gegaan dat de cliënt de normale hygiëne in acht neemt.
Indien dit niet het geval is kan een massage beëindigd c.q. gestaakt worden.

De gegeven behandelingen zijn niet te declareren bij de zorgverzekeraars.

 

voorwaarden
 

Tadewi